ประเพณี “วันเช็งเม้ง 2566” คืออะไร

ประเพณี “วันเช็งเม้ง” คืออะไร _

วันเช็งเม้ง ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญมากของจีน เพราะเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยก่อนวันพิธีนั้นจะมีการทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ

ในวันพิธี จะมีการเซ่นไหว้อาหารหวานคาว ที่หลุมฝังศพ เพื่อเป็นการ รำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ และเป็นการส่งอาหารให้ทุกปี เพื่อมิให้อดอยาก เมื่อไปอยู่อีกภพหนึ่ง ซึ่งคนจีนส่วนใหญ่ จะหยุดงานมาร่วมพิธีกัน พร้อมหน้าพร้อมตา หรือถือว่าเป็นวันพบญาติของคนจีนก็ว่าได้

ประเพณีปฎิบัติใน “วันเช็งเม้ง”

1. การทำความสะอาดสุสาน

ลงสีที่ป้ายชื่อให้ดูใหม่ โดยคนตายแล้วลงสีเขียว หรือสีทองขลิบเขียว ขณะที่ป้ายชื่อคนเป็นให้ลงสีแดง แต่ทั้งนี้ ห้ามถอนหญ้า เพราะอาจกระทบตำแหน่งห้าม เช่น ทิศอสูร ทิศแตกสลาย ทิศดาวเบญจภูติ เป็นต้น

2. กราบไหว้เจ้าที่เป็นการให้เกียรติ และขอบคุณที่ช่วยคุ้มครองดูแล

การจัดวางของไหว้  ทำได้ดังนี้

  • เทียน 1 คู่ + ธูป 5 ดอก ( อาจปักลงบนฟักได้ )
  • ชา 5 ถ้วย
  • เหล้า 5 ถ้วย
  • ของไหว้ต่าง ๆ เช่น ขนมอี๋ ผลไม้ (ควรงดเนื้อหมูเพราะเคยมีปรากฎว่าเจ้าที่เป็นอิสลาม)
  • กระดาษเงิน กระดาษทอง

3. กราบไหว้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ และบรรพบุรุษ

การจัดวางของไหว้ ทำได้ดังนี้

  • ชา 3 ถ้วย
  • เหล้า 3 ถ้วย
  • ของไหว้ต่างๆ เช่น ขนมอี๋ ผลไม้ (ของไหว้ตามความเชื่อประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นขนมถ้วยฟู)
  • กระดาษเงิน กระดาษทอง ฯลฯ
  • เทียน 1 คู่ + ธูป ตามจำนวนบรรพบุรุษ ท่านละ 1 ดอก

การทำพิธีเช็งเม้ง

ผู้อาวุโสนำกราบไหว้ และเมื่อเทียนใกล้หมดก้านก็ให้ลูกหลานตีวงล้อมด้วยหวาย เผา กระดาษเงิน กระดาษทอง  ทอง ฯลฯ เป็นการกำหนดขอบเขตว่าสิ่งเหล่านี้ลูกหลานส่งให้บรรพบุรุษของครอบครัวนั้นๆ เป็นการเฉพาะเพื่อป้องกันการแย่งชิง (ผู้ตีวงล้อม ต้องเป็นลูกหลานเท่านั้น) เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ก็นั่งล้อมวงทานอาหารกัน เพื่อแสดงถึงความสมานสามัคคีแก่บรรพบุรุษ

ศาล copy2

สุสานกุ่ยฮง ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน เราพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลทุกท่านค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *