เกี่ยวกับเรา copy

(สุสานกุ่ยฮง)

เกี่ยวกับเรา copy
เกี่ยวกับเรา copy
17879476736311 copy2
text สุสานกุ่ยฮง3

ตามความเชื่อของคนจีน เมื่อมีคนเสียชีวิต การจะหาตำแหน่งที่ตั้งในการฝัง นั่นมีความสำคัญมาก เพราะตำแหน่งที่ตั้งในการฝัง จะส่งผลต่อลูกหลานโดยตรง เช่น ถ้าไปฝังไว้ในทางทิศที่ดี ลูกหลานก็จะเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าไปฝังในทิศของขุนโจร ลูกหลานก็จะเป็นขุนโจร 

สุสานกุ่ยฮง เป็นทำเลที่ดี เพราะมีด้านหน้าฮวงซุ้ยเป็นน้ำ ด้านหลังเป็นภูเขา เหมาะสำหรับการตั้งฮวงซุ้ย อีกทั้งสุสานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก อีกมากมาย อาทิเช่น อาคารอำนวยการสำหรับทานข้าว ห้องน้ำ ห้องครัว  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สุสานกุ่ยฮงนั้นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสงบและสบายใจ

story

ตามความเชื่อของคนจีน เมื่อมีคนเสียชีวิต การจะหาตำแหน่งที่ตั้งในการฝัง นั่นมีความสำคัญมาก เพราะตำแหน่งที่ตั้งในการฝัง จะส่งผลต่อลูกหลานโดยตรง เช่น ถ้าไปฝังไว้ในทางทิศที่ดี ลูกหลานก็จะเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าไปฝังในทิศของขุนโจร ลูกหลานก็จะเป็นขุนโจร 

สุสานกุ่ยฮง เป็นทำเลที่ดี เพราะมีด้านหน้าฮวงซุ้ยเป็นน้ำ ด้านหลังเป็นภูเขา เหมาะสำหรับการตั้งฮวงซุ้ย อีกทั้งสุสานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก อีกมากมาย อาทิเช่น อาคารอำนวยการสำหรับทานข้าว ห้องน้ำ ห้องครัว  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สุสานกุ่ยฮงนั้นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสงบและสบายใจ

ตามความเชื่อของคนจีน เมื่อมีคนเสียชีวิต การจะหาตำแหน่งที่ตั้งในการฝัง นั่นมีความสำคัญมาก เพราะตำแหน่งที่ตั้งในการฝัง จะส่งผลต่อลูกหลานโดยตรง เช่น ถ้าไปฝังไว้ในทางทิศที่ดี ลูกหลานก็จะเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าไปฝังในทิศของขุนโจร ลูกหลานก็จะเป็นขุนโจร 

สุสานกุ่ยฮง เป็นทำเลที่ดี เพราะมีด้านหน้าฮวงซุ้ยเป็นน้ำ ด้านหลังเป็นภูเขา เหมาะสำหรับการตั้งฮวงซุ้ย อีกทั้งสุสานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก อีกมากมาย อาทิเช่น อาคารอำนวยการสำหรับทานข้าว ห้องน้ำ ห้องครัว  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สุสานกุ่ยฮงนั้นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสงบและสบายใจ

เริ่มก่อตั้ง โดยสุสานกุ่ยฮง มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ เป็นทำเลที่ดี เพราะมีด้านหน้าฮวงซุ้ยเป็นน้ำ ด้านหลังเป็นภูเขา เหมาะสำหรับการตั้งฮวงซุ้ย อีกทั้งสุสานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม

1998
2012

เริ่มมีการสร้าง อาคารอำนวยความสะดวก เวลาต้องการจัดพิธีต่างๆ มีห้องน้ำ และพื้นที่ให้ใช้สอย สะดวก และหมดปัญหาแดดร้อน ลม ฝน

มีการปรับปรุง สถานที่ให้เข้าถึงได้ง่าย จัดการเป็นสัดส่วน อาคาร ห้องน้ำ สิ่งศักดิ์ และสุสาน แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน และสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก 

2021
2023

ปัจจุบัน สุสานกุ่ยฮงได้มีสถานที่อำนวยความสะดวกมากมาย เช่น อาคารอำนวยความสะดวก เวลาต้องการจัดพิธีต่างๆ มีทั้งไฟฟ้า น้ำ ห้องน้ำ ให้บริการ อีกทั้งยังมีศาลแป๊ะกง ศาลเซียน และศาลซำตงกง ให้ท่านได้เคารพบูชา เพื่อความเป็นศิริมงคล

เริ่มก่อตั้ง โดยสุสานกุ่ยฮง มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ เป็นทำเลที่ดี เพราะมีด้านหน้าฮวงซุ้ยเป็นน้ำ ด้านหลังเป็นภูเขา เหมาะสำหรับการตั้งฮวงซุ้ย อีกทั้งสุสานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม

1998
2012

เริ่มมีการสร้าง อาคารอำนวยความสะดวก เวลาต้องการจัดพิธีต่างๆ มีห้องน้ำ และพื้นที่ให้ใช้สอย สะดวก และหมดปัญหาแดดร้อน ลม ฝน

มีการปรับปรุง สถานที่ให้เข้าถึงได้ง่าย จัดการเป็นสัดส่วน อาคาร ห้องน้ำ สิ่งศักดิ์ และสุสาน แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน และสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก 

2021
2023

ปัจจุบัน สุสานกุ่ยฮงได้มีสถานที่อำนวยความสะดวกมากมาย เช่น อาคารอำนวยความสะดวก เวลาต้องการจัดพิธีต่างๆ มีทั้งไฟฟ้า น้ำ ห้องน้ำ ให้บริการ อีกทั้งยังมีศาลแป๊ะกง ศาลเซียน และศาลซำตงกง ให้ท่านได้เคารพบูชา เพื่อความเป็นศิริมงคล

1998

เริ่มก่อตั้ง โดยสุสานกุ่ยฮง มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ เป็นทำเลที่ดี เพราะมีด้านหน้าฮวงซุ้ยเป็นน้ำ ด้านหลังเป็นภูเขา เหมาะสำหรับการตั้งฮวงซุ้ย อีกทั้งสุสานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม

2012

เริ่มมีการสร้าง อาคารอำนวยความสะดวก เวลาต้องการจัดพิธีต่างๆ มีห้องน้ำ และพื้นที่ให้ใช้สอย สะดวก และหมดปัญหาแดดร้อน ลม ฝน

2021

มีการปรับปรุง สถานที่ให้เข้าถึงได้ง่าย จัดการเป็นสัดส่วน อาคาร ห้องน้ำ สิ่งศักดิ์ และสุสาน แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน และสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก 

2023

ปัจจุบัน สุสานกุ่ยฮงได้มีสถานที่อำนวยความสะดวกมากมาย เช่น อาคารอำนวยความสะดวก เวลาต้องการจัดพิธีต่างๆ มีทั้งไฟฟ้า น้ำ ห้องน้ำ ให้บริการ อีกทั้งยังมีศาลแป๊ะกง ศาลเซียน และศาลซำตงกง ให้ท่านได้เคารพบูชา เพื่อความเป็นศิริมงคล