One stop service

(Service บริการครบวงจร)

One stop service

บริการครบวงจร

text แปลงฝัง4 copy

(สถานที่พักผู้ล่วงลับ)

สามารถเลือกแปลงฝังได้หลายแบบ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และแบบ Custom ได้  ท่านสามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ เพราะเรามีพื้นที่เพียงพอ สำหรับลูกค้าทุกท่าน

ขนาดเล็ก สำหรับท่านที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ร่มเย็ม

ขนาดกลาง มีการออกแบบ แบบเรียบง่าย พื้นที่เหมาะสมตามขนาด ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

ขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง สำหรับท่านที่ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวที่มีหลายคน

Custom สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

One stop service

บริการครบวงจร

text แปลงฝัง4 copy

(สถานที่พักผู้ล่วงลับ)

สามารถเลือกแปลงฝังได้หลายแบบ ทั้งแบบไซต์เล็ก ไซต์กลาง ไซต์ใหญ่ และแบบ Custom ได้  ท่านสามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ เพราะเรามีพื้นที่เพียงพอ สำหรับลูกค้าทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

ขนาดเล็ก สำหรับท่านที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ร่มเย็ม

ขนาดกลาง มีการออกแบบ แบบเรียบง่าย พื้นที่เหมาะสมตามขนาด ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

ขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง สำหรับท่านที่ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวที่มีหลายคน

Custom สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

กุ่ยฮงแบนเนอร์
แปลงฝัง

(สถานที่พักผู้ล่วงลับ)

สามารถเลือกแปลงฝังได้หลายแบบ ทั้งแบบไซต์เล็ก ไซต์กลาง ไซต์ใหญ่ และแบบ Custom ได้  ท่านสามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ เพราะเรามีพื้นที่เพียงพอสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

ขนาดเล็ก สำหรับท่านที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ร่มเย็ม

ขนาดกลาง มีการออกแบบ แบบเรียบง่าย พื้นที่เหมาะสมตามขนาด ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

ขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง สำหรับท่านที่ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวที่มีหลายคน

Custom สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

text อาคาร copy

อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้งาน เป็นพื้นที่ใช้สอย ทั้งยังมีห้องน้ำ ห้องครัว ที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวก

ติดต่อสอบถาม
อาคาร
อาคาร3
อาคาร2
17879477094072 copy
อาคาร
อาคาร

อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้งาน เป็นพื้นที่ใช้สอย ทั้งยังมีห้องน้ำ ห้องครัว ที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวก

ติดต่อสอบถาม
อาคาร3
อาคาร2
17879477094072 copy
text อาคาร copy

อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้งาน เป็นพื้นที่ใช้สอย ทั้งยังมีห้องน้ำ ห้องครัว ที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวก

ติดต่อสอบถาม
อาคาร
อาคาร3
อาคาร2
17879477094072 copy
สิ่งศักดิ์สิทธิ์2
text สิ่งศักดิ์สิทธิ์ copy

สุสานของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการบูชา ได้แก่ ศาลแป๊ะกง ศาลเซียน และศาลซำตงกง ซึ่งแต่ละศาลเป็นที่เคารพ และท่านคอยปกป้กรักษาผู้คนที่มาเยือน

ติดต่อสอบถาม
ศาลเทพยดาฟ้าดิน3
ศาลซำตงกง2
ศาลแป๊ะกง4

ศาลเซียน (ไหว้เจ) การไหว้เจ้า เป็นธรรมเนียมประเพณี ที่ลูกหลานจีนปฏิบัติสืบทอดกันมา ตามความเชื่อที่จะต้องไหว้เจ้าที่ และไหว้บรรพบุรุษเพื่อให้เป็นสิริมงคล และนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ครอบครัว ศาลซำตงกง เป็นที่สิ่งศักดิ์ที่ให้ทุกท่านสักการบูชา และคอยปกปักรักษา ผู้ที่มายังสุสาน และ ศาลแป๊ะกง หรือ เจ้าที่ ตี่จู้เอี๊ย 地主神位 คำว่า แป๊ะกง ก็คือ เจ้าที่ ถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกกันว่า (ศาลตายาย) หรือเทพดาผืนดิน ซึ่งเป็นความเชื่อว่าทุกหนทุกแห่งนั้นจะมีเจ้าที่คุ้มครองและดูแลผืนแผ่นดินนั้นมาอยู่ช้านาน

ศาลเทพยดาฟ้าดิน2
ศาล copy2
สิ่งศักดิ์สิทธิ์2
text สิ่งศักดิ์สิทธิ์ copy

สุสานของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการบูชา ได้แก่ ศาลแป๊ะกง ศาลเซียน และศาลซำตงกง ซึ่งแต่ละศาลเป็นที่เคารพ และท่านคอยปกป้กรักษาผู้คนที่มาเยือน

ติดต่อสอบถาม
ศาลเทพยดาฟ้าดิน3
ศาลซำตงกง2
ศาลแป๊ะกง4

ศาลเซียน (ไหว้เจ) การไหว้เจ้า เป็นธรรมเนียมประเพณี ที่ลูกหลานจีนปฏิบัติสืบทอดกันมา ตามความเชื่อที่จะต้องไหว้เจ้าที่ และไหว้บรรพบุรุษเพื่อให้เป็นสิริมงคล และนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ครอบครัว ศาลซำตงกง เป็นที่สิ่งศักดิ์ที่ให้ทุกท่านสักการบูชา และคอยปกปักรักษา ผู้ที่มายังสุสาน และ ศาลแป๊ะกง หรือ เจ้าที่ ตี่จู้เอี๊ย 地主神位 คำว่า แป๊ะกง ก็คือ เจ้าที่ ถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกกันว่า (ศาลตายาย) หรือเทพดาผืนดิน ซึ่งเป็นความเชื่อว่าทุกหนทุกแห่งนั้นจะมีเจ้าที่คุ้มครองและดูแลผืนแผ่นดินนั้นมาอยู่ช้านาน

ศาลเทพยดาฟ้าดิน2
ศาล copy2
สิ่งศักดิ์สิทธิ์2
สิ่งศักดิ์สิทธิ์3

สุสานของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการบูชา ได้แก่ ศาลแป๊ะกง ศาลเซียน และศาลซำตงกง ซึ่งแต่ละศาลเป็นที่เคารพ และท่านคอยปกป้กรักษาผู้คนที่มาเยือน

ติดต่อสอบถาม
ศาลเทพยดาฟ้าดิน3

ศาลเซียน (ไหว้เจ) การไหว้เจ้า เป็นธรรมเนียมประเพณี ที่ลูกหลานจีนปฏิบัติสืบทอดกันมา ตามความเชื่อที่จะต้องไหว้เจ้าที่ และไหว้บรรพบุรุษเพื่อให้เป็นสิริมงคล และนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ครอบครัว

ศาลซำตงกง2

ศาลซำตงกงเป็นที่สิ่งศักดิ์ที่ให้ทุกท่านสักการบูชา และคอยปกปักรักษา ผู้ที่มายังสุสาน

ศาลแป๊ะกง4

ศาลแป๊ะกง หรือ เจ้าที่ ตี่จู้เอี๊ย 地主神位 คำว่า แป๊ะกง ก็คือ เจ้าที่ ถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกกันว่า (ศาลตายาย) หรือเทพดาผืนดิน ซึ่งเป็นความเชื่อว่าทุกหนทุกแห่งนั้นจะมีเจ้าที่คุ้มครองและดูแลผืนแผ่นดินนั้นมาอยู่ช้านาน

ศาลเทพยดาฟ้าดิน2
ศาล copy2
ติดต่อเรา copy

สุสานกุ่ยฮง 9/4 หมู่ 7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

    ติดต่อเรา copy

    สุสานกุ่ยฮง 9/4 หมู่ 7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

      ติดต่อเรา copy

      สุสานกุ่ยฮง 9/4 หมู่ 7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110