การทำฮวงซุ้ย ดีกว่า การนำไปเผาอย่างไร?

การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการนำไปเผาอย่างไร

การทำฮวงซุ้ย ดีกว่า การนำไปเผาอย่างไร ตามความเชื่อของคนจีน เชื่อว่ามนุษย์เกิดจากดิน เมื่อสิ้นอายุขัยก็จะต้องกลับสู่พื้นดิน ดวงวิญญาณที่กลับสู่ดิน จะมีพลังและส่งเสริมลูกหลานให้เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ การทำสุสานแบบฝัง (ฮวงซุ้ย) นั้นยังเป็นศูนย์รวมของครอบครัว ทำให้ลูกหลานกลับมาพบปะกันในวันไหว้บรรพบุรุษ ได้พูดคุย ถามความเป็นอยู่ ศึกษา หารือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตระกูลที่มีฮวงซุ้ยบรรพบุรุษจึงเข้มแข็ง ลูกหลานสามัคคีกัน 

ซึ่งบรรพบุรุษทั้งหลายก็ใช้เรื่องนี้เป็นกุศโลบายที่ทำให้ครอบครัวสามัคคีกัน เนื่องจากที่กล่าวมานั้นการซื้อฮวงซุ้ยไว้ล่วงหน้า ถือว่าเป็นการวางแผนระยะยาว สร้างความมั่นคงให้กับวงตระกูล

ศาล copy2

การเผา หากไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า ลูกๆ จะนำไปเผาเพื่อเก็บอัฐิ ก็สามารถทำได้ ถึงแม้ว่าดวงวิญญาณจะไม่ได้กลับสู่พื้นดิน แต่อย่างน้อยก็ควรเก็บอัฐิไว้ที่สุสาน ซึ่งเป็นที่ที่มีพลังงานที่ดี และยังส่งเสริมลูกหลานได้บ้าง

62e9de212a75bd6fae272b84_800x0xcover_w7OtHbeM

สิ่งที่ไม่ควรกระทำ ก็คือการแบ่งอัฐิบิดา มารดา แล้วต่างคนต่างเก็บ เพราะการเก็บแบบนี้ครอบครัวก็จะไม่กลับมาเจอกัน ดวงวิญญาณกระจัดกระจาย พลังก็จะอ่อนลงตาม ก็จะไม่สามารถช่วยลูกหลานได้ ความมั่นคงก็จะลดลงอีกด้วยค่ะ เพราะลูกหลานต่างคนต่างอยู่ ต่างทำงาน

ดังนั้นการเลือกฮวงซุ้ย ก็เป็นถือเป็นความเชื่อ กุศโลบาย ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ลูกหลานได้มาพบปะกัน เพื่อไหว้บรรพบุรุษ เป็นการร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อคนที่ล่วงลับ อีกทั้งสุสานกุ่ยฮงยังมีบริการแบบครบวงจรให้บริการ เราดูแลทุกท่านด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ท่านได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งการเลือกฮวงซุ้ยที่ดี ส่งผลถึงครอบครัวผู้กระทำนั้นมีแต่ความสุข ความเจริญ  ความมั่นคง ร่ำรวย นิรันดร์ให้กับวงศ์ตระกูล ส่งต่อความเจริญชั่วลูกชั่วหลาน 

ติดต่อสอบถาม

ช่องทางออนไลน์ : Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *