ความสำคัญของฮวงซุ้ยกับหลักฮวงจุ้ย 2566

blog-ความสำคัญ

ความสำคัญของฮวงซุ้ยกับหลักฮวงจุ้ย 2566 ตามหลักความเชื่อของคนจีน มีความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งสุสานหรือฮวงซุ้ยว่า การเลือกสถานที่ตั้งสุสานนั้นต้องนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้ในการเลือกสถานที่ เพราะมีความเชื่อว่าฮวงจุ้ยที่ดี จะนำความเจริญมาสู่ลูกหลาน ให้อยู่ร่มเย็น เป็นสุขกันชัวนิรันดร์ โดยมีเกณฑ์การเลือก ดังนี้คือ

1. ฮวงจุ้ย

ซึ่งความเชื่อเรื่องการวางฮวงจุ้ยนั้น เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญอย่างมาก จนปัจจุบันมีอาชีพในการหาพื้นที่ฮวงจุ้ย  เพราะเชื่อว่าฮวงจุ้ยที่ดีจะส่งดีต่อลูกหลาน เหมือนการอวยพร ให้พร แก่ลูกหลาน โดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับบริเวณที่มีภูเขาอยู่ข้างหลังแปลงฝัง และมีแม่น้ำอยู่ด้านหน้า หรือ ภูเขาอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จะส่งผลให้ลูกหน้าเป็นคนดี และมีชีวิตที่ดี และสุสานกุ่ยฮง ก็เป็นหนึ่งในลักษณะฮวงจุ้ยที่ดี

17879476736311 copy2

2. ที่ดิน

เมื่อเราดูเรื่องฮวงจุ้ยในการเลือกแปลงแล้ว ต่อไปเราจะเลือกที่ดิน โดยการเลือกที่ดินนั้นจะต้องเป็นดิน 5 สี ซึ่งมีธาตุแตกต่างกัน กล่าวคือ ธาตุดินสีเหลือง ธาตุทองสีขาว ธาตุไม้สีเขียว ธาตุน้ำสีดำ และธาตุไฟสีแดง

ธรรมชาติ

3. ทิศ

ในการเลือกทิศทาง แบ่งออกเป็น 64 ทิศ แต่ละทิศจะให้พลังงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นแนวพลังงานที่ไหลจากภูเขาในทิศทางต่างกันจะส่งผลถึงพลังงานในรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะ บางทิศทางก็เป็นพลังงานที่ดี และบางทิศทางก็เป็นพลังงานที่ร้าย

กุ่ยฮงแบนเนอร์

ความตายนั้นเป็นเรื่องที่พูดยากที่สุดเรื่องหนึ่ง ทั้งที่เป็นเรื่องที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ตามความเชื่อในการเลือกแปลงฝัง หรือเลือกฮวงจุ้ยให้เหมาะสมนั้น เป็นสิ่งที่ชาวจีน หรือคนเชื้อสายจีน ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อนำความเจริญมาสู่ลูกหลาน ให้อยู่ร่มเย็น เป็นสุขกันชัวนิรันดร์

สนใจสุสานกุ่ยฮง

ช่องทางออนไลน์  Facebook : สุสานกุ่ยฮง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *