Tag Archives: ฮวงซุ้ย

การทำฮวงซุ้ย ดีกว่า การนำไปเผาอย่างไร?

การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการนำไปเผาอย่างไร

ตามความเชื่อของคนจีน เชื่อว่ามนุษย์เกิดจากดิน เมื่อสิ้นอายุขัยก็จะต้องกลับสู่พื้นดิน ดวงวิญญาณ

ความสำคัญของฮวงซุ้ยกับหลักฮวงจุ้ย 2566

blog-ความสำคัญ

ความสำคัญของฮวงซุ้ยกับหลักฮวงจุ้ย ความเชื่อของคนจีน มีความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งสุสานหรือฮวงซุ้ย

สุสานแบบไหนส่งผลให้ลูกหลานร่ำรวย 2566

สุสานแบบไหนส่งผลให้ลูกหลานร่ำรวย2

ความเชื่อที่ว่าการตั้งสุสานตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี จะส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง

ชีวิตพัง เพราะ “น้ำขังฮวงซุ้ย” (2566)

ชีวิตพัง-เพราะน้ำขังฮวงซุ้ย

ชีวิตพัง เพราะน้ำขังฮวงซุ้ย เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อและไม่อยากให้เกิดขึ้น